wtorek, 25 lutego 2014

Jezus - Pan mój i Bóg mój

Dzisiaj wielu ludzi próbuje zanegować i zakwestionować Boskość Jezusa, co gorsza robią to czasami ludzie, którzy rzekomo czytają Biblię. Nie mam zamiaru z tymi ludźmi się spierać i prowadzić wielkie dyskusje, wklejam kilkanaście wersetów z Biblii, a jak ktoś je neguje to ja już nic nie poradzę, pozostaje się jedynie modlić o takich zwiedzionych i zbłąkanych ludzi.

"Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Bogaci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli." Jana 20.28

============================

"Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." Izajasza 9.5

============================

"My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." 1 Jana 5.20

============================

"Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Jahwe rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca." Zachariasza 11.12-13

"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać."
ew. Mateusza 26.14-16

============================

"Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich" Hebrajczyków 1.8-10

============================

"Tak mówi Jahwe, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga" Izajasza 44.6

"Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła." Apokalipsa 1.17-18

"A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył." Apokalipsa 2.8

============================

"A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon" Apokalipsa 22.8-9

"Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca" Filipian 2.10-11

============================

"Bo któż jest Bogiem oprócz Pana I któż skałą oprócz Boga naszego?" 2 Samuela 22.32

"I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" 1 Koryntian 10.4

============================

"A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz On odprawił go, mówiąc: Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus." ew. Łukasza 8.38-39

============================

"Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go" ew. Jana 1.18

============================

"Ja, jedynie Ja, jestem Bogiem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela" Izajasza 43.11

"A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata" 1 Jana 4.14

============================

"Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?" ew. Jana 14.7-10

============================

"Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym." Zachariasza 12:10

============================

"Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa" Tyt. 2:13

============================

"Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza" 2 Piotr. 1:1

============================

"Wy jesteście moimi świadkami - mówi Jahwe - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem" Izajasza 43.10

"Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" Dz.Ap. 1.8-9

============================

"Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie." Jana 5.39-40

============================

"Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli" ew. Jana 1.10-11

1 komentarz:

  1. Witaj!
    Dobre zestawienie wersetów. Może być pomocą w nauczaniu i polemice.
    Ale chciałem Ci przypomniec Twój udział na forum Ulica Prosta i że tam zostawiłeś adres do swojego blogu. A ja poszukuje takich ludzi jak Ty gdyż leży mi na sercu odrodzenie Kościoła w Polsce i pokierowanie nim tak aby uwolnic go od tej XX w. inwazji haginizmu. Chciał bym stworzyć na nowo sieć zborów, które będą charyzmatyczne ale zdecydowanie antyhaginowskie. Dotyczy to oczywiście i innych podobnych herezji ile ich sie jeszcze pojawi. Jednak haginizm zadał najsilniejszy cios Kościołowi i pora sie z tym rozprawic i wszystko na nowo poustawiać. Proszę Cie o kontakt w tej sprawie. Próbuje sie zarejestrować na Ul. Prosta ale jeszcze nie dostałem hasła. Pozdrawiam JS

    OdpowiedzUsuń