czwartek, 10 czerwca 2010

Chrześcijanin, a szabat

Ostatnio cały wieczór poświęciłem na szukanie fragmentów Nowego Testamentu mówiących bezpośrednio o szabacie i co ciekawe jest ich naprawdę niewiele, ale zacznę słowem Bożym ze Starego Testamentu:

"Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i szabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!"
Izaj. 1.13-17


Z tych słów jasno i wyraźnie wynika czego Bóg oczekuje: odwrócenia się od zła, czystości serca i miłości, a nie świąt, szabatów i innych uroczystości. Co ciekawe, wynika z tego również, że święta i szabaty nie są częścią prawa, więc nie można powiedzieć, że jeśli ktoś łamie szabat to nie przestrzega prawa!

W ewangeliach gdy jest mowa o szabacie to najczęściej jest to w tedy gdy faryzeusze i uczeni w piśmie "ścigają" Jezusa i jego uczniów za nieprzestrzeganie szabatu, nawet planowali Go zabić między innymi z tego powodu.

"Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu."

"dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew" (greka) ew. Jana 5.18


Co ciekawe w grece tak naprawdę nie występuje w tym fragmencie słowo "łamać" a "unieważnić, rozwiązać". Daje to trochę do myślenia... Po za tym jest fragment, który jasno sugeruje to, że Jezus unieważnił szabat

"Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś szabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże swoje i chodź." ew. Jana 5.8-11


Czy Jezus namawiałby do grzechu? Nie! Musiał faktycznie unieważnić starotestamentowy szabat, ta jak wynika to z greki ew. Jana 5.18. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza i uzna, że w szabat można było nosić takie rzeczy jak łoże i że to tylko wymysł nadgorliwych Żydów to jednak okazuję, że jest napisane:

"To mówi Pan: Strzeżcie się - jeśli wam życie miłe - by nie nosić rzeczy ciężkich w dzień szabatu"
Jer. 17.21


Tak jak pisałem wcześniej w NT naprawdę nie ma za wiele na temat szabatu czy świecenia dni, natomiast nakazu jego przestrzegania nigdzie, za to jest napisane:

"Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź szabatu" Kolosan 2.16

"Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu" Rzymian 14.5


Najciekawsze jest to, że gdy apostołowie postanowili dać pewne zalecenia nawróconym poganom nawet słowem nie wspomnieli o szabacie:

"Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tam spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi."
Dz. Ap. 15.19-20


"Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia, Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi; od tego, co zdławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi."
Dz. Ap. 15.24-29


W tych wersetach doskonale widać, że nie ma mowy o szabacie, pisze też wyraźnie, że nie tylko apostołowie ale i Duch Święty postanowił nie nakładać ŻADNEGO INNEGO ciężaru. Widać również, że w tamtych czasach byli ludzie, którzy zaniepokoili naukami nie pochodzącymi od apostołów i wzburzyli dusze innych. Jak życie doskonale pokazuje cały czas pojawiają się tacy ludzie i nie brakuje ich również w czasach obecnych, ale to nie są ludzie, którzy głoszą pod natchnieniem Duch Świętego.

Słowo szabat to tak naprawdę oznacza odpocznienie, a nie sobotę czy święto. Moim odpocznieniem jest Jezus i On mi je daje gdy tylko przychodzę do Niego

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo ja jestem życzliwy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz "
ew. Mat. 11.28-29


Nie muszę mieć odpocznienia i społeczności z Panem tylko raz w tygodniu, ale mogę mieć cały czas gdy Jezus jest ze mną, czy to gdy jestem w pracy, czy to gdy idę w góry, i tego życzę każdemu.

sługa Jezusa Chrystusa
Przemek Owczarski

7 komentarzy:

 1. Szalom! Jako Sabatarianin nie zgodzę się z tym artykułem i zapraszam do zapoznania się z moim blogiem: http://izajasz-sobotnik.blogspot.com/ oraz ze stroną Zboru Chrześcijan Dnia Sobotniego w Elblągu: http://www.zbor-elblag.pl/ Szalom! :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Moje widzenie szabatu.Kiedy dostąpiłem łaski ducha świętego, od Jezusa Chrystusa ,na tamten czas nie pracowałem w niedzielę gdyż uważałem że Bóg nakazał jeden dzień nie pracować tylko odpoczywać.Ale dochodziła do mnie myśl że Bóg wskazał konkretny dzień . siódmy dzień tygodnia czyli sobotę i od tamtej pory nie pracuję w sobotę.Tak jak ziemi należy się szabat co 7 rok aby odpoczęła i się zregenerowała tak i ciało fizyczne potrzebuje odpoczynku regeneracji sił.Co jest dla mnie oczywiste.Bóg mówiąc nie chcę waszych szabatów mówi waszych świąt,
  Mówiąc te słowa:"Nie muszę mieć odpocznienia i społeczności z Panem tylko raz w tygodniu, ale mogę mieć cały czas gdy Jezus jest ze mną, czy to gdy jestem w pracy, czy to gdy idę w góry, i tego życzę każdemu." Ja czy to w pracy czy w drodze do pracy zawsze jestem z Jezusem a Jezus ze mną , jego słowa są dla mnie pokarmem,jego ciałem które spożywam każdego dnia.Ci z którymi pracuję ciągle zadają mi pytanie i dziwią się dlaczego ja nic nie jem ani piję przez 12 godzin . Ja odpowiadam im bo nie samych chlebem człowiek żyje .oczywiście oni tego nie rozumieją.Tu mówisz o szabacie ducha , a nie ciała fizycznego .prawo odnosi się do ducha i ciała fizycznego ale ciało duchowe jest nierozerwalnie związane z ciałem materialnym , fizycznym[grzesznym] aż do uwolnienia[śmierci]Jeżeli się nie wypełni duchowe nie wypełni się fizyczne jak nie ma zmartwychwstania duchowego to i nie będzie fizycznego.Dlaczego żyjący na ziemi ustanawiają prawo i sami je łamią bo ich prawo jest martwe, bo oni są martwi, bo żyją w grzechu , bo nie wypełnili nakazu prawa >duchowego< Boga dlatego nie wypełnią prawa .fizycznego.Stare przymierze dotyczyło ciała fizycznego i miało swoje fizyczne miejsce,Nowe przymierze to przymierze duchowe. które się dokonuje za sprawą ducha a nie ciała fizycznego , prawa fizycznego,Nie traktuj moich wypowiedzi jako krytyki twojej wypowiedzi.Ja ci przekazuję moją wiedzę wynikającą z mojej wiary .Pamiętaj czym większa wiara tym wiedza większa.Pamiętaj o uświęcaniu się.Ja kiedy patrzę na ziemię to myślę sobie jaką dużą wiedzą Bóg mnie obdarzył, jak wieloma objawieniami , ale kiedy spojrzę na niebo to w swym sercu mówię jakaż moja wiedza jest mała.Biblia to wiedza nie skończona , za każdym razem kiedy jej słuchasz dowiadujesz się czegoś nowego.Dlatego powiedziano u Jana że jak by kto chciał powiedzieć wszystko co Jezus powiedział to zwoje nie pomieściły by się na ziemi,To nie znaczy że Jezus powiedział tyle słów , bo to łatwo obliczyć ile słów mógł powiedzieć przez 3,5 roku choćby dziennie mówił po 10 godzin i ile by to wyszło ksiąg.Chodzi tu o znaczenie wypowiedzianych słów , gdyby ktoś miał duże poznanie to na podstawie jednego zdania Jezusa mógłby napisać książkę o tym co Jezus chciał w tym zdaniu powiedzieć .DLATEGO NIE MA I NIE ISTNIEJE NADINTERPRETACJA BIBLII. O czym mówią fałszywi nauczyciele!!

  OdpowiedzUsuń
 3. Do> Izajasz Sobotnik
  wasza nauka jest fałszywa,
  100 letnie panowanie to panowanie n ziemi z wybranymi i odbudowa nowej świątyni,Na ziemi pojawią się rośliny które rosły tysiące lat temu, są ukryte pod lodowcami i pustyniami.Tak jak ludzie przechowują susząc albo zamrażając , bo tak też Bóg uczynił bieguny to jego lodówki a pustynie to suszarki.Jezus po przyjściu ustanowi swoich kapłanów i będą razem z Jezusem uświęcac ziemię odbudowywać, budować królestwo Boże na ziemi ." Niech przyjdzie królestwo twoje Ojcze i zapanuje na ziemi" Nie że my mamy iść do królestwa a ono przyjdzie do żyjących na ziemi.

  OdpowiedzUsuń
 4. Moim zdaniem masz właściwe poznanie. Pan powiedział do piotra „Ty jesteś skała”. To się wypełniło bo Piotr miał ogromny wpływ na powstanie kościoła. Paweł po swoim nawróceniu dokładnie konsultował jak powinien nauczać pogan. To było coś zupełnie nowego nawet dla nich a wiemy, że byli pełni ducha Świętego.

  15:28 - Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
  15:29 - Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.

  To było tak bardzo ważną rzeczą, że apostołowie postanowili w tej sprawie napisać pismo aby wiadome było że poganie nie muszą przyjmować nauk które ich niepokoją

  15:24 - Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia,

  Nie znajduje jednak w Słowie aby apostołowie ustanowili nowe święto lub by niedziela była nowym sabatem.
  Pozdrawiam i czekam na nowe teksty)

  OdpowiedzUsuń
 5. Co do nauk kchds w większości są poprawne ale nie wszystkie jest wiele mijających się z prawdą co widać gołym okiem i każdy kto czyta Pismo po jakimś czasie to zobaczy...
  Co do Szabatu jest i będzie to dzień święty ale nie potępiam innych za nie święcenie bo często ten nie święcący jest bliżej prawdy i Boga jak ten co święci tak więc zastanowił bym się nad całym życiem a nie tylko nad tym kiedy i jak świętować. Shalom

  OdpowiedzUsuń
 6. "Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tam spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi."
  Dz. Ap. 15.19-20

  Ale przytocz jeszcze następny werset: Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.Dzieje 15:21 Jest dokładnie wyjaśnienie czemu piszą jedynie o tych sprawach ponieważ w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach więc nawróceni z pogan słyszeli i znają Mojżesza(i czynią to w szabat).
  Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.Dzieje 15:1 Mowa jest o ludzich którzy głoszą że wierzący z pogan są pod zakonem i muszą wypełniać wszystkie nakazy Tory.Pismo mówi że nawróceni z narodów mają uczyć się sprawiedliwości z Tory.Ale nie podlegają jej bo nie są z Izraela z którym jest to Przymierze na wieki.
  Dlatego wierzący nie podlegają tym samym nakazom z Tory jeżeli chodzi o szabat ale i nie są zwolnieni ze święcenia tego dnia.

  OdpowiedzUsuń
 7. Sabat był tak oczywisty dla Żydów że nikt nie chciał poruszać tego tematu w piśmie, lecz jednak on jest bardzo istotny dla Boga. W NT można zobaczyć jak kobiety szły namaścić ciało Jezusa kiedy? W pierwszym dniu tygodnia . Dlaczego? Bo nie odważyły się to zrobić w dzień sabatu. Jezus również zmartwychwstał . Kiedy? Nie w Sabat tylko w pierwszy dzień tygodnia. Ponieważ uczcić dzień stworzenia i odpocznienia w Ojcu. Św Paweł w dziejach również opuszcił zgromadzenie i udał sie w podróż rano po zakończeniu sabatu. Nie ma takich tekstów uderzajacych w prost do nas ale również twoje wycięte z kontekstu cytaty to nie jest dobry pomysł na wygłaszane swoich poglądów. Pomysł sobie ze zapraszają do siebie wszystkich znajomych na urodziny i jest to sobota. A twoi znajomi przyjdą w niedziele, to jak byś sie poczuł. Moze byście tej imprezy nie spędzili razem bo byście sie mineli. Pomyślcie o łaskach jakie mogą na was przyjść gdy spedzicie cały dzień zaczynając w piątek o zachodzie słońca do sobotniego zachodu z bogiem odpoczywajac z nim, czytając biblie i modlac sie. Pamiętaj ze Bog pracuje 6 dni szykujac nam miejsce w niebie a siodmego odpoczywa i czeka na nas... Szczęście wam Boże ... Miłego rozeznawania

  OdpowiedzUsuń