wtorek, 25 lutego 2014

Jezus - Pan mój i Bóg mój

Dzisiaj wielu ludzi próbuje zanegować i zakwestionować Boskość Jezusa, co gorsza robią to czasami ludzie, którzy rzekomo czytają Biblię. Nie mam zamiaru z tymi ludźmi się spierać i prowadzić wielkie dyskusje, wklejam kilkanaście wersetów z Biblii, a jak ktoś je neguje to ja już nic nie poradzę, pozostaje się jedynie modlić o takich zwiedzionych i zbłąkanych ludzi.

"Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Bogaci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli." Jana 20.28

============================

"Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." Izajasza 9.5

============================

"My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." 1 Jana 5.20

============================

"Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Jahwe rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca." Zachariasza 11.12-13

"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać."
ew. Mateusza 26.14-16

============================

"Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich" Hebrajczyków 1.8-10

============================

"Tak mówi Jahwe, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga" Izajasza 44.6

"Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła." Apokalipsa 1.17-18

"A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył." Apokalipsa 2.8

============================

"A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon" Apokalipsa 22.8-9

"Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca" Filipian 2.10-11

============================

"Bo któż jest Bogiem oprócz Pana I któż skałą oprócz Boga naszego?" 2 Samuela 22.32

"I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" 1 Koryntian 10.4

============================

"A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz On odprawił go, mówiąc: Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus." ew. Łukasza 8.38-39

============================

"Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go" ew. Jana 1.18

============================

"Ja, jedynie Ja, jestem Bogiem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela" Izajasza 43.11

"A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata" 1 Jana 4.14

============================

"Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?" ew. Jana 14.7-10

============================

"Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym." Zachariasza 12:10

============================

"Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa" Tyt. 2:13

============================

"Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza" 2 Piotr. 1:1

============================

"Wy jesteście moimi świadkami - mówi Jahwe - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem" Izajasza 43.10

"Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" Dz.Ap. 1.8-9

============================

"Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie." Jana 5.39-40

============================

"Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli" ew. Jana 1.10-11

środa, 27 marca 2013

Hipokryzja w walce o normalność seksualną

W ostatnim czasie w Polsce jest dość głośno na temat niemoralności seksualnej, a konkretnie na temat homoseksualizmu itp. Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że takie coś jest grzechem gdyż tak naucza Biblia, jednak nie potrafię zrozumieć pewnej wyjątkowej hipokryzji skaranej prawicy i kościołów. Nagle wszyscy zaczęli krzyczeć, że  homoseksualizm to niemoralność, grzech itd., ale dlaczego nikt nie krzyczy z tego powodu, że w kioskach, na stacjach benzynowych, a nawet w supermarketach są czasopisma erotyczne czy pornograficzne, że każdy dzieciak może mieć dostęp do pornografii np. przez internet? Nie przeszkadza im to, że na wpół rozebrane tirówki stoją przy drogach i łapią klientów? Nie przeszkadza im to, że przy drogach są bilbordy z fotkami panienek tańczących toples w samych stringach (w prawdzie odwrócone tyłem, ale jednak) na rurkach i reklamujących kluby nocne itp.? Nie przeszkadza im to, że prostytutki reklamują się w internecie, w TV, czy zostawiają ulotki za wycieraczkami samochodów? Nie przeszkadza im to, że prostytucja jest w pewnym sensie legalna, a przynajmniej nikt nie ponosi odpowiedzialności karnej za nierząd? I tak mógłbym jeszcze wymieniać wiele. Nie przypominam sobie, aby pewna partia prawicowa, gdy była u władzy chciała kategorycznie rozwiązać problem prostytucji, pornografii itp. Nie przypominam sobie, aby organizowali marsze i demonstracje przeciwko prostytucji i pornografii. A może dlatego nie robili tego ponieważ sami korzystają z usług prostytutek i oglądają pornosy? Powoływanie się na moralność chrześcijańską podczas walki z homoseksualizmem jest wyjątkową hipokryzją u wielu osób, a zwłaszcza tych ze skrajnej prawicy. Wszystkim tym pseudo-moralnym dedykuję słowa Jezusa:

"Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata." ewangelia św. Łukasza 6.41-42

wtorek, 1 stycznia 2013

Znamię bestii

Od pewnego czasu dość często można słyszeć, że chip RIFD jest znamieniem bestii o którym mowa w Objawieniu Jana 14 rozdziale. Szczerze mówiąc to ja nie wiem skąd ludzie biorą te pomysły. Zauważyłem, że co jakaś nowinka techniczna jest zaliczana do znamienia bestii, pamiętam jak kiedyś mówiono o kodach kreskowych, że są znamieniem bestii, niby takie kody jakie są na różnych artykułach miały być tatuowane na czole bądź dłoni, nawet było to przedstawione w filmie "Złodziej w nocy", który to przedstawia czyjąś nadinterpretację księgi Objawienia, a nie Biblijną prawdę.

W Objawieniu 9.4 czytamy o innym znaku na czole u innej grupy ludzi:

"Zostało im też powiedziane, aby nie czyniły szkody trawie ziemi, ani żadnej zielonej roślinie, ani żadnemu drzewu lecz tylko ludziom, co nie mają na swoich czołach pieczęci Boga."

więc jeśli ktoś uważa, że chip RIFD jest znamieniem bestii, to będąc osobą konsekwentną, musi uznać, że Bóg również będzie montować jakiś chip tym, którzy należą do Niego.

W Starym Testamencie w V Mojżeszowej 6.6-8 też jest mowa o znaku na ręce i na czole:

"I niech te słowa, które ci dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je twoim dzieciom oraz o nich rozmawiaj, bawiąc w twoim domu, idąc drogą, kładąc się oraz wstając. Także przywiążesz je jako znak na twoją rękę oraz niech będą przepaską pomiędzy twoimi oczyma."

Gdy poczytamy wcześniejsze wersety to dowiemy się, że chodzi o przykazania Boże, oto jak postępować i jak myśleć. Znak bestii to również postępowanie (dłoń) i myślenie (czoło), ale według tego świata i pana tego świata, to też łączy się z tym co Jezus mówił o wydawaniu owoców.

Niektórzy starają się to podważyć powołując się na Objawieniu Jana w którym jest mowa o tym, że bez znaku bestii i oddania jej pokłonu nie będzie można nic kupować, ani sprzedawać,lecz to proroctwo już się wypełniło kilka wieków wcześniej na Waldensach. Niektórzy próbują mi wmówić, że to dotyczy wszystkich, a nie tylko jakiejś grupy ludzi, ale przecież chip RIFD również ogranicza się do konkretnej grupy ludzi, do ludzi nam współczesnych i tylko z krajów cywilizowanych i odpowiednio rozwiniętych.

Zachęcam do zapóźniania się z historią ostatnich 2000 lat i skonfrontowania ją z Biblijnymi księgami proroczymi, wtedy można dostrzec, że niemal wszystkie proroctwa Biblijne już się wypełnimy, a my żyjemy w czasach o których apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan 5.3 napisał:

"Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada"

Jeśli ktoś oczekuje na wypełnienie się wielu proroctw z księgi Daniela czy Objawienia Jana, to oznacza nic innego, że "przespał" ostatnie 2000 lat. Dni ostateczne zaczęły się w dniu pięćdziesiątnicy, co przyznaje apostoł Piotr i jest to zapisane w Dziejach Apostolskich 2.16-17

"tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan..."

I przez około 2000 lat proroctwa systematycznie się wypełniały, ale to już osobny temat...


Przemek Owczarski

www.youtube.com/user/przemowczarski
www.chomikuj.pl/przemowczarski

sobota, 14 stycznia 2012

Ojcze nasz, czyli najbardziej zabójcza modlitwa

"I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom" Mat. 6.12

Wypowiadając te słowa modlitwy "Ojcze nasz" wielu ściąga na siebie wieczne potępienie bo Bóg nigdy im nie odpuści grzechów. Często można to widzieć np. w TV jak wielu "gorliwych" modli się tymi słowami, a później mówi, że nigdy nie wybaczą temu i tamtemu, albo, że nigdy mu tego nie zapomną. Brak wybaczenia obraca się przeciwko człowiekowi, nie tylko Bóg nie odpuści (wybaczy w taki sposób jak człowieka wybacza swoim winowajcom, czyli wcale), ale nawet na ziemi niektórzy ponoszą tego konsekwencje, takim mocny przykładem jest np. katastrofa Smoleńska, gdyby Ci ludzie wybaczyli i nie lecieli tam rozpamiętywać i rozdrapywać starych ran, niewykluczone, że żyliby nadal, brak wybaczenia i wieczna nienawiść obróciły się przeciwko im.
Warto się zastanowić nad tym jak my wybaczamy i czy to naprawdę robimy z głębi serca, warto się zastanowić czy nasze wybaczanie jest takie jakim chcielibyśmy, aby było wybaczanie naszych grzechów przez Boga.

www.youtube.com/user/przemowczarski
www.chomikuj.pl/przemowczarski

wtorek, 25 stycznia 2011

Czy chcesz być moim dzieckiem?

Być może Mnie nie znasz, ale ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139:1)

Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Psalm 139:2)

Znam każdy Twój krok (Psalm 139:3)

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusza 10:29-31)

Bo stworzyłem Cię na Moje podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:27)

Ja sprawiam, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz (Dzieje apostolskie 17:28)

Ponieważ jesteś Moim dzieckiem (Dzieje apostolskie 17:28)

Znam Cię od Twojego poczęcia (Jeremiasza 1:4-5)

Wybrałem Cię w dniu stworzenia (Efezjan 1:11-12)

Nie jesteś dziełem przypadku — wszystkie Twoje dni spisałem w Mej księdze (Psalm 139:15-16)

Ja zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żyć (Dzieje apostolskie 17:26)

Jesteś wspaniale, cudownie stworzony (Psalm 139:14)

Stworzyłem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139:13)

I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twoich narodzin (Psalm 71:6)

Ci, którzy mnie nie znają, stawiają mnie w złym świetle (Jana 8:41-44)

Lecz Ja nie jestem zły ani odległy, jestem obrazem miłości (1 Jana 4:11)

I pragnę wylać ją na Ciebie obficie (1 Jana 3:1)

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby Ci dać (Mateusza 7:11)

Bo Ja jestem doskonałym Ojcem (Mateusza 5:48)

Wszystko, co dobre w Twoim życiu, pochodzi ode Mnie (Jakuba 1:17)

Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je (Mateusza 6:31-33)

Chcę dać Ci nadzieję na przyszłość (Jeremiasza 29:11)

Ponieważ kocham Cię wieczną miłością (Jeremiasza 31:30)

Mam więcej myśli o Tobie niż jest gwiazd na niebie (Psalm 139:17-18)

Raduję się z Ciebie (Sofoniasza 3:17)

I nigdy nie przestanę czynić dobra w Twoim życiu (Jeremiasza 32:40)

Bo jesteś tym, co mam najdroższego (2 Mojżeszowa 19:5)

Z całego serca pragnę Twego dobra (Jeremiasza 32:41)

Pokażę Ci wielkie i wspaniałe rzeczy (Jeremiasza 33:3)

Jeśli będziesz Mnie szukał całym sercem, znajdziesz mnie (5 Mojżeszowa 4:29)

Rozkoszuj się Mną, a spełnię Twoje pragnienia (Psalm 37:4)

Bo to Ja Ci je dałem (Filipian 2:13)

Mogę zrobić dla Ciebie więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3:20)

Bo Ja najlepiej potrafię Cię zachęcić (2 Tesaloniczan 2:16-17)

Jestem Ojcem, który pociesza Cię w kłopotach (2 Koryntian 1:3-4)

Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko (Psalm 34:19)

Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jesteś blisko Mego serca (Iz. 40:11)

Przyjdzie dzień, gdy zetrę łzy z Twoich oczu (Objawienie 21:3-4)

I zabiorę wszelki ból, jakiego doznałeś w swoim życiu (Objawienie 21:3-4)

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak Mego Syna, Jezusa (Jana 17:23)

Bo w Jezusie wyraża się moja miłość do Ciebie (Jana 17:26)

On jest doskonałym obrazem Mnie (Hebrajczyków 1:3)

On przyszedł, aby pokazać, że jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie (Rzymian 8:31)

I by powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5:18-19)

Jezus umarł, abyśmy (Ty i Ja) mogli żyć w zgodzie (2 Koryntian 5:18-19)

Jego śmierć była najdoskonalszym wyrazem Mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4:10)

Oddałem wszystko, co kochałem, aby zyskać Twoją miłość (Rzymian 8:31-32)

Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa, przyjmiesz Mnie (1 Jana 2:23)

I nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości (Rzymian 8:38-39)

Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało (Łukasza 15:7)

Jestem Twoim Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3:14-15)

A teraz chcę zapytać Ciebie: Czy chcesz być moim dzieckiem? (Jana 1:12-13)


www.youtube.com/user/przemowczarski
www.chomikuj.pl/przemowczarski

piątek, 24 grudnia 2010

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Kochani!

Życzę Wam spokojnych i radosnych Świąt, oraz szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim pamiętajcie w każdej chwili swojego życia o solenizancie, o Panu Jezusie Chrystusie, trwajcie przy Nim bez względu na to, czy wasze ziemskie życie jest usłane płatkami róż czy ich kolcami, co nie zmienia faktu, że życzę Wam samych płatków :-)


Przemek Owczarski

www.youtube.com/user/przemowczarski
www.chomikuj.pl/przemowczarski

wtorek, 22 czerwca 2010

Kto stoi za nauką, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie manifestacje Bożej mocy?

Są ludzie, którzy uważają, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie manifestacji Bożej mocy wraz ze śmiercią ostatniego apostoła czy też w momencie zakończenia ustalania kanonu Pisma Świętego. Nie chcę się teraz za bardzo skupiać na tym czy ta nauka jest prawdziwa czy nie, bo powstały już dziesiątki jeśli nie setki publikacji na ten temat, skupię się bardziej na temat tego kto stoi za nią, ale nie omieszkam też powiedzieć parę słów na temat wiarygodności tej nauki.

Gdyby dary i manifestacje Bożej mocy ustały w momencie śmierci ostatniego apostoła, to można wyciągnąć z tego wniosek, że to sami apostołowie rozdawali dary i czynili cuda, ale jest to totalnie niezgodne z nauczaniem biblii, a wręcz jest to herezją, bo w Piśmie czytamy:

"Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce." 1 Koryntian 12.11

Gdyby natomiast dary i cuda ustały w momencie zakończenia ustalania kanonu Pisma Świętego, a raczej samego Nowego Testamentu, bo kanon Starego Testamentu był już ustalony wcześniej przed apostołami, a sobory go tylko zaakceptowały, to trzeba sobie zadać pytanie: W jaki to sposób Nowy Testament miałby zastąpić dary? Mówienie językami to między innymi mówienie w Duchu tajemnych rzeczy Bogu (1 Koryntian 14.2) - jak NT ma zastąpić ten dar? Proroctwo to najczęściej nic innego jak słowa od Boga skierowane do jakiejś KONKRETNEJ osoby czy grupy ludzi - jak NT ma zastąpić ten dar? O co chodzi w darze uzdrawiania to rozumie chyba każdy, podobnie ma się z darem władzy nad demonami (wypędzanie demonów) - jak niby NT ma zastąpić te dary? A co z rozróżnianiem duchów - jak NT to zastępuje? Doskonale widać, że jest to totalnie pozbawione jakiejkolwiek logiki czy sens.

Przejdę już do sedna sprawy, czyli do tego, kto stoi za tą nauką.

Do czego jeszcze służą dary i manifestacje Bożej mocy oprócz rzeczy, o których wcześniej wspominałem?

Do budowania siebie i zboru:

"Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje." 1 Koryntian 14.4

Do tego aby się objawiały dzieła Boże:

"A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże." ew. Jana 3.9-3

Do tego, aby Bóg był chwalony:

"I położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga." ew. Łukasza 13.13

i wielbiony:

"Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela" ew. Mateusza 15.32

Do tego jeszcze aby pokazać, że Bóg jest silniejszy od szatana i potrafi wypędzać demony. Do tego, aby pokazać, że Bóg jest wielki, wspaniały, wszechmocny i obdarowuje swoje dzieci.

Teraz trzeba zadać sobie kilka pytań, aby otrzymać odpowiedź, kto stoi za nauką, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie manifestacji Bożej:
Komu zależy na tym, aby chrześcijanie się mniej budowali? Komu zależy na tym, aby dzieła Boże się nie objawiały? Komu zależy na tym, aby Bóg nie odbierał chwały i uwielbianie, albo aby chociaż to trochę umniejszyć? Komu zależy na tym, aby pokazać, że Bóg dzisiaj już nie włada nad demonami? Komu zależy na tym, aby pokazać, że Bóg niby nie ma takiej mocy jak kiedyś? Komu zależy na tym, aby umniejszyć Bożą wielkość, moc i potęgę? Komu zależy na tym, aby pokazać, że Bóg niby już nie obdarowuje swoich dzieci? Zapomniał o nich? Czy może są Mu już obojętne?

Ktoś może poczuć się teraz urażony, ale trudno: nauka o tym, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie manifestacje Bożej mocy jest wymysłem nikogo innego jak przeciwnika Bożego, jest dyktowana przez ducha antychrysta. Najbardziej przykre jest to, że część ludzi uważających się za nowo narodzonych chrześcijan, słucha tego zwodniczego ducha, zamiast słuchać Ducha Świętego i tego co mówi Pismo Święte. Tak jak kiedyś byli fałszywi nauczyciele, którzy podważali wiarę innych mówiąc, że zmartwychwstanie się już wykonało, tak dzisiaj, są fałszywi nauczyciele, którzy podważają wiarę innych mówiąc, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie manifestacja Bożej mocy.

Nikt kto czyta biblię, a nie spotkał się wcześniej z tą nauką nie wpadnie sam z siebie na pomysł, że dary ustały. Słyszałem bardzo ciekawe świadectwo pewnego misjonarza, który był na misji w chinach. Trafił na małą wioskę w której byli ludzie odrodzeni, poznali Boga przez to, że ktoś z nich wcześniej będąc w innej wiosce otrzymał biblię. Czytali ją razem i oddali życie Bogu, sami sobie zorganizowali chrzest, prowadzili nabożeństwa itd. Ten misjonarz był dość mocno zdziwiony ich dobrym poznaniem, tym jak prowadzą nabożeństwa mimo, że nigdy wcześniej nie byli nigdzie na żadnym i nikt im nie powiedział jak to mają robić, ale jedna rzecz mu nie pasowała w tym wszystkim - dary - oni mieli dary, mówili językami, mieli wykładnię tych języków, proroctwa itd. A on był nauczony, że przecież dary przeminęły i Bóg już dzisiaj nie działa tak jak kiedyś. Powiedział im: "jak możecie mieć dary, przecież one już dawno ustały" A oni mu na to: "przykro nam, nie wiedzieliśmy, że już ustały, wiemy tylko tyle co jest napisane w tej księdze, a z niej nie wynika, że ustały. Może u was w europie już ich nie ma, ale u nas jeszcze są i mamy nadzieję, że Bóg nam ich nie zabierze dopóki będziemy na tej ziemi. Prosiliśmy Boga, a On nam dał." Dało mu to wiele do myślenia, szczerze poprosił Boga, aby mu pokazał jak to jest naprawdę, powiedział, że odrzuca wszelką ludzką naukę i że chce wiedzieć co Bóg ma na ten temat do powiedzenia, a Bóg mu w tedy otworzył oczy :-)

Drogi czytelniku, jeśli zostałeś nauczony, że ustały dary Ducha Świętego i wielkie Boże manifestacje, ale nie jesteś zamknięty na poznanie prawdy i liczy się dla ciebie tylko Bóg i to czego naucza Pismo Święte, to odłóż na bok wszystkie książki, literaturę i nauki jakie słyszałeś, a zacznij czytać samą biblię i proś Boga ze szczerego serca o poznanie prawdy, a On ci pokaże.


"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone." ew. Mateusza 7.7


sługa Jezusa Chrystusa
Przemek Owczarski